dimecres, 25 de novembre de 2009

Lectura del manifest de Picart el proper 26-11-09


Demà dijous a les 21:00 hores a la sala de plens(sala Orila de la rectoria), farem la lectura del manifest resultant, de les jornades de treball que varem fer sobre al fàbrica de pinsos Picart, així com farem entrega de les signatures recollides.

CONVOCATÒRIA AL PLE ORDINARI DEL DIA 26 DE NOVEMBRE DE 2009.
L’Ajuntament ha de reunir-se per celebrar sessió del Ple ordinari el proper dijous dia 26 de novembre a la Sala Orila de La Rectoria, a les 21 hores, per tal de tractar el següent
ORDRE DEL DIA:
PRIMER.- LECTURA I APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DELS ESBORRANYS DE LES ACTES DE SESSIONS ANTERIORS. ( Ordinària de l’1 d’octubre, Extraordinària del 16 d’octubre i extraordinària del 4 de novembre de 2009).
SEGON.- DONAR COMPTA DE LES RESOLUCIONS D’ALCALDIA DICTADES DES DE LA ÚLTIMA SESSIÓ ORDINÀRIA.
TERCER.-DONAR COMPTA DE L’ESCRIT DE RENÚNCIA DEL REGIDOR SR. JOSE LUIS YELO HERNÁNDEZ, AMB EFECTES DEL DIA 30 DE NOVEMBRE DE 2009.
QUART.- DELEGACIÓ DE FUNCIONS A L’ORGANISME DE GESTIÓ TRIBUTÀRIA DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA. REVISIÓ DE L’ACORD D’1 D’OCTUBRE DE 2009.
CINQUÈ.- ACORDAR L’ADHESIÓ DE L’AJUNTAMENT A LA JUNTA DE COMPENSACIÓ DE LA SAU – 3 ( Cànoves – Sant Pere) I NOMENAMENT DE REPRESENTANT DE L’AJUNTAMENT A LA JUNTA.
SISÈ.- RENOVACIÓ DE LA CONCESSIÓ DE LA GESTIÓ DEL LOCAL SOCIAL DE CAN RAM A L’ASSOCIACIÓ CULTURAL, ESPORTIVA I RECREATIVA (ACER) CAN RAM.
SETÈ.- APROVACIÓ INICIAL DEL REGLAMENT DEL SERVEI DE CLAVEGUERAM.
VUITÈ.- MODIFICACIÓ DE PLANTILLA DE PERSONAL.
NOVÈ.- EXPEDIENT DE MODIFICACIONS DE CRÈDITS.
DESÈ.- CONCESSIÓ DEL SERVEI DE MANTENIMENT D’ENLLUMENAT PÚBLIC. APROVACIÓ DELS PLECS DE CONDICIONS. ( Modalitat: Oferta econòmica més avantatjosa i altres criteris.
ONZÈ.- MOCIONS, PRECS I PREGUNTES.

Cap comentari:

Publica un comentari

Nota: Només un membre d'aquest blog pot publicar entrades.