dijous, 29 de juliol de 2010

Dijous negre

Dijous negre

Ara fa poc més d’un any que vam despertar l’associació de veïns de Sant Pere de Vilamajor. Durant aquest període, hem treballat per traslladar la veu i la voluntat dels veïns del nucli als nostres polítics pel que fa a:

• Que es tinguin en compte les conclusions de la comissió d’urbanisme del POUM 2009.

• Que se solucionin urgentment les molèsties que la fàbrica de pinsos Picart causa als veïns.

• Que es protegeixin els terrenys municipals on hi ha l’ajuntament i els locals socials La Fàbrica i el Pi Novell.

• Que es postposi la construcció del nou local polivalent i que es reformi el local social La Fàbrica.

Dijous 22/07 es va celebrar un ple extraordinari on es va aprovar provisionalment el pla d’ordenació urbanística. Malauradament, és evident que al nucli no tenim prou pes electoral:

- l’informe de la comissió d’urbanisme segueix ignorat,

- el local social La Fàbrica i l’actual edifici de l’ajuntament seran, a mig terme, espais verds,això vol dir que aquestes zones verdes és poden posar en un altre lloc i edificar en l'actual espai.

- s’invertiran molts diners municipals en un nou local polivalent que es projecta inacabat per manca de pressupost

Pel que fa a la fàbrica de pinsos, l’ajuntament i els propietaris han signat un conveni que hauria de garantir el trasllat de l’activitat al polígon industrial de La Plana en 12 anys a comptar de la data de l’aprovació definitiva del POUM pel govern de la Generalitat. Ahir va haver una reunió entre l’AVSP i l’ajuntament per parlar de les conseqüències que la prolongació de l’activitat comporta a la vida quotidiana del poble. L’associació de veïns presentarà al•legacions a aquest conveni i està preparant les accions de pressió necessàries per demanar, un cop més, que es solucionin els problemes de pudor i de soroll al casc urbà.

Ple ordinari

L'Ajuntament celebra un Ple ordinari el proper dijous 29 de juliol

L’Ajuntament ha de reunir-se per celebrar sessió del Ple ORDINARI , el proper DIjous dia 29 de juliol , a la Sala Orila de La Rectoria, a les 21 hores, per tractar el següent
ORDRE DEL DIA:

1.- LECTURA I APROVACIÓ, SI S’ESCAU DE L’ACTA DE SESSIONS ANTERIORS.

2.- DONAR COMPTA DE LES RESOLUCIONS D’ALCALDIA DICTADES DES DE LA ÚLTIMA SESSIÓ ORDINÀRIA.

3.- APROVACIÓ DEL CENS D’HABITANTS A 01 DE GENER DE 2010.

4.-APROVACIÓ DEL CALENDARI DE FESTES LOCALS PER A 2011.

5.- APROVACIÓ DEL CONVENI AMB EL DEPARTAMENT D’EDUCACIÓ PER A FORMALITZACIÓ DE LA SUBVENCIÓ DE MANTENIMENT DE LA LLAR D’INFANTS “EL PIT ROIG”, I ACCEPTACIÓ DE LA SUBVENCIÓ DE 97.200€.

6.-APROVACIÓ DE LA TARIFA D’INVERSIÓ PER FINANÇAR LA PORTADA D’AIGÜES DEL TER-LLOBREGAT A SANT PERE ( 1 EURO/ABONAT I MES).

7.- MOCIONS ( MOCIÓ EN DEFENSA DE L’ESTATUT)

8.- PRECS I PREGUNTES.

dimarts, 20 de juliol de 2010

PLE EXTRAORDINARI

L'Ajuntament celebra un ple extraordinari el dijous 22 de juliol

L’Ajuntament ha de reunir-se per celebrar sessió del Ple EXTRAORDINARI , el proper dijous dia 22 de juliol , a la Sala Orila de La Rectoria, a les 21 hores, per tractar el següent

ORDRE DEL DIA:
1.-APROVACIÓ PROVISIONAL DE L’EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE LES NORMES SUBSIDIÀRIES DE SANT PERE DE VILAMAJOR (IES-CAN CASTELLÀ).

2.-RESOLUCIÓ DE LES AL-LEGACIONS PRESENTADES AL POUM DURANT EL TERMINI D’EXPOSICIÓ PÚBLICA DE LA SEVA APROVACUÓ INICIAL.

3.- APROVACIÓ PROVISIONAL DEL POUM DE SANT PERE DE VILAMAJOR

dijous, 15 de juliol de 2010

Homenatge als Feyts del Vilamagore

16 de Juliol de 2010

Si voleu tornar a reviure els primers anys del Vilamagore

si voleu recordar aquells primers passos que vàrem fer junts

Si voleu repetir aquella sensació del bon teatre, fet a Sant Pere

Us convidem a assistir a l'Homenatge als Feyts ... 1993

Programa d'actes:
20:30 hores Arribada
21:00 hores Presentació i homenatge
21:15 hores Making off "Feyts ..."
21:40 hores Mitja part, possibilitat de poder comprar alguna cosa per sopar
22:00 hores Pel·lícula: "Presència històrica e feyts de Vilamagore 1993"

dijous, 8 de juliol de 2010

Som una Nació


Informació

Vilamagore 2010

Tornem a retrocedir en el temps uns quants segles, llavors erem un país amb identitat i independència i per molt que els tribunals ens ho vulguin negar, seguim sent un país amb identitat i si el poble ho vol amb independència.

SOM UNA NACIÓ
NOSALTRES DECIDIM.

Aquest dissabte molts sereu a Barcelona, els que ens quedem ( a contracor), per poder fer possible una any més el Vilamagore, també ens unirem al crit de Barcelona a la nostra manera, si voleu saber com, només heu de venir.